Gencat - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones

Objeto del programa

Millorar la competitivitat de les empreses, la implantació d'iniciatives empresarials de caràcter innovador amb base tecnològica promogudes per dones, i impulsar l'emprenedoria i el lideratge de les dones.
Incrementar la participació de les dones professionals, emprenedores i directives en el sector TIC i donar-los visibilitat.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses o empreses emergents (societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa) establertes a Catalunya amb més d'un any i menys de tres de vida des de la seva constitució i amb potencial de creixement de base tecnològica.

A l'equip hi ha d'haver com a mínim una dona a l'equip fundador (ha de ser una persona física amb participació accionarial en l'empresa i que desenvolupi alguna àrea de responsabilitat a la companyia). Haurà de tenir un mínim d'un 50% de la companyia en accions escripturades. 


Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

  • Bases: ORDRE PDA/161/2020, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a empreses de base tecnològica liderades per dones. (DOGC Núm. 8233 - 25.9.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.