ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers - Línia Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Objeto del programa

Projectes que tenen com a finalitat incrementar la competitivitat i/o el rendiment d'empreses i dels clústers. En aquestes bases, s'entén per competitivitat al conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Beneficiarios de la ayuda

Els clústers integrats i amb acreditació vigent al Programa Catalunya Clúster d'ACCIÓ, així com les empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests clústers.

  • Els projectes els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn d'aquests clústers.
  • Les empreses i agents d'entorn d'aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

Plazo de solicitud

4 de novembre de 2020.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/2501/2020, de 6 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (ref. BDNS 527467). (DOGC Núm. 8247 - 15.10.2020
    • RESOLUCIÓ EMC/2615/2020, de 21 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/2501/2020, de 6 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers (Núm. 8256 - 27.10.2020)  
  • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2321/2020, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers. (DOGC Núm. 8237 - 30.9.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.