Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa de Garantia Juvenil: Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries

Objeto del programa

Subvencions per a contractar, en la modalitat de contracte en pràctiques, persones joves inscrites en el Registre com a beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Beneficiarios de la ayuda

  • Els ajuntaments de Catalunya.
  • Els consells comarcals de Catalunya.
  • Les entitats sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Plazo de solicitud

15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ TSF/2537/2020, de 8 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (SOC – JENP) (DOGC Núm. 8249 - 19.10.2020
  • Bases: ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (DOGC Núm. 7665 - 17.7.2018

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.