SmartCatalonia

SmartCatalonia Challenge - Agència Catalana de l’Aigua (ACA)

Objeto del programa

La competició està oberta a tot tipus de solucions als reptes plantejats sempre que estiguin basades en les TIC, ja siguin apps, solucions d’IOT, Big Data o altres. Aquestes solucions han de complir:

  • Solucions basades en productes
  • Solucions estables
  • Exclusió de solucions comercials
L’edició de l’SmartCatalonia amb l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) planteja 4 reptes reals detectats en l'ecosistema de la gestió de l'aigua susceptibles de ser resolts mitjançant solucions innovadores basades en les TIC:
  • Repte 1: Optimització del consum de l’aigua a l’agricultura: Com gestionar el consum d’aigua a l’agricultura de manera més eficient?
  • Repte 2: Manteniment òptim del cabal dels rius: Com garantir l’òptim alliberament d’aigua al riu?
  • Repte 3: Tractament de contaminants: Com facilitar la identificació i tractament (o reducció en origen) de contaminants prioritaris i emergents en els diferents sistemes hídrics?
  • Repte 4: Fomentar el consum d’energies renovables: Com calcular i fomentar l’ús d’energia procedent de fonts renovables?

Beneficiarios de la ayuda

Emprenedors, petites i mitjanes empreses.

Plazo de solicitud

8 de gener de 2021.

Más información

SmartCAT Challenge - Competició - Bases del concurs amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.