Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Agència Catalana de Turisme

StarTechTour Challenge

Objeto del programa

Programa de suport a l’emprenedoria tecnològica aplicada al turisme.

Es tracta d’un projecte integral que inclou per una banda, la selecció d’idees innovadores amb StarTechTour Hackaton, i per l’altra d’acceleració de propostes que millorin l’experiència turística del visitant a Catalunya, a partir de la tecnologia, donant resposta als reptes plantejats:

  • Com disminuir les cues a les atraccions perquè els/les clients/es aprofitin millor el seu temps, a través d’eines de cita prèvia multi-atracció?
  • Com coordinar la realització de visites al celler i reserves al/s restaurant/s amb el lliurament de productes?
  • Com apropar el/la turista a la cultura creant una eina de gamificació i de reserva que faciliti la venda creuada de productes i serveis associats?
  • Com podem oferir un servei digital de pre-venda, que serveixi per a millorar l’experiència del/de la visitant?
  • Com podem arribar als/a les usuaris/àries locals amb continguts híper-personalitzats, actualitzats i que generin una millor experiència?
  • Com oferir un servei el més semblant possible al que es tenia abans de la pandèmia?

Beneficiarios de la ayuda

Start-ups que vulguin donar resposta als reptes tecnològics concrets plantejats per corporacions del sector turístic.. Els requisits per a poder participar són:

  • Estar constituït com a empresa.
  • Empreses que tinguin vuit anys de vida com a màxim.
  • Empreses que tinguin com a mínim una persona dedicada a temps complert al projecte.
  • No s'acceptaran empreses de consultoria, intermediàries o que prestin serveis a tercers.

Plazo de solicitud

Del 13 d’octubre al 16 de novembre de 2020.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.