Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Agència Catalana de Turisme

Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Objeto del programa

Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Beneficiarios de la ayuda

Professionals autònoms i microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de 3.7.2002):

 • Persones i entitats:
  • Guies de turisme habilitats.
  • Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  • Agències de viatges.
  • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:
   • Congressos i turisme de reunions.
   • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
   • Senderisme.
   • Cicloturisme.
   • Enoturisme.
   • Ecoturisme.
   • Activitats aquàtiques i nàutiques.
   • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics
 • Explotadores d'habitatges d'ús turístic. 

Descripción

 • La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.
 • Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.
 • En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quedarà articulada en dos trams.
  • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

Plazo de solicitud

30 de desembre de 2020.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC Núm. 8280 - 25.11.2020
 • Bases: RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. (DOGC Núm. 8266 - 9.11.2020
  • Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC Núm. 8275 - 19.11.2020

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.