Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Capital Expansió II (Growth)

Objeto del programa

Fons de capital risc (ampliació de capital i/o préstecs participatius convertibles) destinat a invertir en projectes transformadors i de creixement, amb especial focus en empreses del sector industrial.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb facturació a partir de 10 M€, EBITDA positiu, que tinguin plans de creixement orgànic (internacionalització, increment de la capacitat productiva, nous centres productius...) o inorgànic (a través d’adquisicions).

Plazo de solicitud

Obert

Más información

ICF - ICF Capital Expansió II (Presentació)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.