Gencat - Departament de Salut

Inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris

Objeto del programa

Promoure la realització d’inversions destinades a la renovació d’equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d’aguts integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), com a mecanisme per impulsar la modernització i renovació tecnològica del sistema públic de salut a través de la substitució de l’equipament que ho requereixi

  • Línia 1. Equipament per a atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, de suport al part i als nounats. Equipament subvencionable en un 25%.
  • Línia 2. Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic. Equipament subvencionable en un 40%.
  • Línia 3. Equipament específic de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia. Equipament subvencionable en un 70%.

Beneficiarios de la ayuda

Qualsevol entitat, sigui pública o privada, que gestioni centres hospitalaris d’aguts integrats al SISCAT o línies de serveis assistencials que hi pertanyin, sempre que la integració al SISCAT del centre on s’hagi de destinar l’equipament subvencionat ho sigui en termes ordinaris i d’estabilitat (no sota cap règim de transitorietat).

Plazo de solicitud

Un mes a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ SLT/65/2021, de 15 de gener, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2021-2022 (DOGC Núm. 8320 - 19.1.2021
  • Bases: ORDRE SLT/235/2020, de 31 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut. (DOGC Núm. 8310 - 7.1.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.