Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Ajuts al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 m2 o que es trobin dins centres comercials afectats per les mesures de salut pública

Objeto del programa

Ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la covid-19, amb la finalitat de reactivar, impulsar i fomentar la competitivitat i la qualitat d'aquests sectors, davant els efectes causats pel tancament decretat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

L'ajut atorgat consistirà en una aportació única per establiment.

Beneficiarios de la ayuda

Autònoms i pimes de comerç al detall, amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes amb establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, prorrogada mitjançant les Resolucions SLT/67/2021, de 16 de gener, i la SLT/133/2021, de 22 de gener, la SLT/275/2021, de 5 de febrer i SLT/436/2021, de 19 de febrer. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

  • S'entenen com a establiment o local d'un centre o recinte comercial, aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial, galeria comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer i que hagin estat obligats a tancar.

Descripción

L'ajut atorgat consistirà en una aportació única.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

  • Convocatòria:  
  • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19. (DOGC Núm. 8357 - 5.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.