Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l’àmbit dels parcs infantils privats i l’oci nocturn

Objeto del programa

Concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats de...

  • Parcs infantils privats.
  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes.
La subvenció atorgada consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

Beneficiarios de la ayuda

Els professionals autònoms i pimes titulars que siguin titulars d'un parc infantil privat o d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques

Plazo de solicitud

Del 29 de març a l'1 d'abril de 2021.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC Núm. 8374 - 26.3.2021)  
  • Bases: RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGC Núm. 8340 - 12.2.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.