Universitat Pompeu Fabra

UPF INNOValora

Objeto del programa

Programa de la Unitat d’Innovació – UPF Business Shuttle per impulsar la transferència al mercat i a la societat dels coneixements i tecnologies generats a la Universitat. 

Beneficiarios de la ayuda

Investigadors i grups de recerca de la UPF.

Descripción

S'ofereix suport econòmic als investigadors de la UPF perquè realitzin proves de concepte amb els resultats de la seva recerca, amb l’objectiu d’esbrinar si tenen potencial per ser explotats.

Plazo de solicitud

8 de març de 2021.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.