Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Subvencions per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a obres de millora o per adquirir equipament, d'acord amb les  modalitats següents:

 • Empreses d'arts escèniques. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
  • Obres de millora.
  • Adquisició d'equipament.
 • b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S'estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
  • Obres de millora.
  • Adquisició d'equipament.

Beneficiarios de la ayuda

 • Empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota la seva activitat en l'àmbit de les arts escèniques o només una part.
 • Agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE)

Plazo de solicitud

Del 18 de març al 8 d'abril del 2021.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/722/2021, de 10 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona (DOGC Núm. 8367 - 17.3.2021
 • Bases: RESOLUCIÓ CLT/588/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a obres de millora o per a l'adquisició d'equipament d'empreses d'arts escèniques i de sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. (DOGC Núm. 8361 - 10.3.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.