Parc de Recerca UAB, UAB, UAB Open Labs & Barcelona Synchrotron Park

Programa Generació d’Idees (XII edició): Microplàstics

Objeto del programa

La 12a edició del Programa de Generació d’Idees estarà enfocada a generar solucions innovadores a la problemàtica que suposen els microplàstics per al planeta:

  • Gestió de residus
  • Detecció del microplàstic
  • Alternatives “verdes”
  • Producció i usos del plàstic
  • Reciclatge i reaprofitament
  • Biodegradació del microplàstic
  • Bioseguretat

Beneficiarios de la ayuda

Poden participar tots els investigadors i doctorands de qualsevol disciplina del Campus UAB i de totes les Universitats Catalanes que desenvolupin activitats relacionades amb els microplàstics .

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació.

Más información

UAB - Programa de Generació d'Idees - Bases XII edició

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.