Gencat - Departament de Cultura - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a l'adquisició o implementació d'eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l'audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital.

Beneficiarios de la ayuda

  • Empreses privades, tant si són persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que indica les bases.
  • Les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d'un sector cultural, o que es dediquin de manera continuada a la promoció, l'estudi i el foment de tot un àmbit o sector cultural, o d'una part.

Plazo de solicitud

Convocatòria pendent de publicació

Más información

  • Convocatòria pendent de publicació
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/914/2021, de 30 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències per a la cultura. (DOGC Núm. 8380 - 6.4.2021

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.