Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
20/12/2018 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa InnoCámaras

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional 2018

21/12/2018 CELLS (ALBA Synchrotron)

CALIPSOplus project. 2nd call for proposals open for industry (SMEs) access

21/12/2018 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio Comunicación de Protección de Datos Personales

21/12/2018 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento Europeo de protección de datos

22/12/2018 ESADECREAPOLIS

EMPENTA - Programa de aceleración de start-ups

28/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de demostración tecnológica

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "de Cooperación Tecnológica Internacional"

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea de Innovación Global

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiacion Estructurada

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiación Corporativa

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2018 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Programa ICEX Next

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Mediación Banca Internacional

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2018 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias (APC)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2018 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes

31/12/2018 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Plan Movalt Infraestructuras

31/12/2018 Ministerio de Economía y Competitividad & Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2018 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Manresa, Palamós, Reus i Sant Feliu de Guixols

Programa España-Emprende

31/12/2018 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts del FEMP a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (No aplicable en Catalunya)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

03/01/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Missions Internacionals

03/01/2019 Biocat

The Investment Readiness Series - Medtech Edition

11/01/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Alemania-España

15/01/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum

21/01/2019 Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen)

11 Premios EnerAgen

31/01/2019 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la realización de proyectos en materia de adaptación al cambio climático

31/01/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET COFUND EURONANOMED III: European Innovative Research & Technological Developement Projects in Nanomedicine

31/01/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación Tecnológica - Tercera convocatoria entre Egipto y España bajo el programa ESITIP

31/01/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías Energéticas para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D.

31/01/2019 Fundación MAPFRE

Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social

12/02/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación

Ayudas para contratos de Doctorados industriales (DI)

13/02/2019 Red Eléctrica de España & InnoEnergy

Programa Grid2030

14/02/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación

Ayudas para contratos Torres Quevedo

28/02/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2018

28/02/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Agencia Estatal de Investigación

Plataformas Tecnológicas y de Innovación

29/03/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET COFUND Maritime and Marine Technologies for a New ERA (MarTERA

31/03/2019 Àrea Metropolitana de Barcelona

Subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques 2018

05/04/2019 Fundación BBVA

XIII Premios a la Conservación de la Biodiversidad

05/04/2019 Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB)

Premis Catalunya Construcció

15/04/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación Tecnológica - Tercera convocatoria entre Egipto y España bajo el programa ESIP

30/06/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programas Bilaterales Hispano-brasileños de Cooperación Tecnológica - Segunda Convocatoria conjunta para proyectos de I+D entre empresas de Brasil y España

01/08/2019 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

16/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de cooperación tecnológica con Puerto Rico

15/11/2019 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

27/12/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l’Emprenedoria Corporativa

27/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

29/05/2020 Minetad - Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

31/12/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos Transferencia Cervera

31/05/2023 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a entidades del tercer sector en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental

Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn: Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo.

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios Inteligentes

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de huella de carbono de productos o servicio

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 - Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

ISCIII, CDTI, Generalitat de Catalunya & Gobierno de Navarra

ERA-NET PerMed de medicina personalizada

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.