Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
21/08/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

26/08/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

29/08/2019 Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo.

30/08/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka - Convocatoria España-Corea 2019

30/08/2019 iVascular SLU

innoVasc 2019

05/09/2019 mVenturesBcn (Barcelona Mobile Ventures S.L.)

Programa The Collider

05/09/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Turquia - España

06/09/2019 Mincotur - Fundación EOI

Ayudas para impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del Programa Crecimiento Empresarial

09/09/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Colombia

09/09/2019 Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles

10/09/2019 Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural

13/09/2019 Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Premios Nacionales Industria Conectada 4.0

15/09/2019 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Plan RENOVE 2017 de maquinaria agrícola

15/09/2019 Fundación Textil Algodonera (FTA)

Premios a la Innovación 2019

15/09/2019 Gencat - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública - Direcció General de Societat Digital

Premis DonaTIC

16/09/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat

Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

16/09/2019 Mincotur - Fundación EOI

Ayudas para la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto industria conectada 4.0.

16/09/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental - Projectes d'Economia Circular

16/09/2019 Catalonia Trade & Investment

Road to Barcelona Program: Korea, Argentina, Uruguay and Chile Edition

17/09/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos Unilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con Terceros Países (6ª Convocatoria)

17/09/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP Japan-Spain Innovation Program)

20/09/2019 Diputació de Barcelona, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Cupons d’Innovació BCN Smart Rural

23/09/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

23/09/2019 EXPANSIÓN (Unidad Editorial Información Económica)

Premios Expansión Startup 2019

26/09/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Singapur-España

27/09/2019 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Premis nacionals de recerca 2019

30/09/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Tecniospring INDUSTRY

30/09/2019 Banc Sabadell

Programa BStartup Health

30/09/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Pla Renova’t Indústria 2019

01/10/2019 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom

01/10/2019 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

02/10/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

05/10/2019 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - Centre de la Propietat Forestal

Ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2019 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals

06/10/2019 Parc de Recerca UAB & Comunitat INNOÀPAT

Programa Generació d’Idees : Xa edició

07/10/2019 Fundación General CSIC

Programa COMTE-EBT - Competencias para la Transferencia en Empresas de Base Tecnológica

10/10/2019 TecnoCampus Mataró-Maresme

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de les tecnologies i la innovació

10/10/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental internacionals - Programa Nuclis Internacionals

11/10/2019 Diputació de Barcelona - Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Premis "APPS&IOT for citizens 2019 - APPS i Internet de les Coses al servei de la ciutadania"

15/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria República Checa - España

16/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de cooperación tecnológica con Puerto Rico

18/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Argentina-España

20/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Chineka: convocatoria España-China

15/11/2019 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio Comunicación de Protección de Datos Personales

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas para la adecuación al RGPD y a la LOPD personales y garantía de los derechos digitales

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio de Emprendimiento en protección de Datos Personales ‘Ángela Ruiz Robles’

15/11/2019 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Premio de Investigación en Protección de Datos Personales Emilio Aced

29/11/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant

10/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

15/12/2019 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Ayudas a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares

27/12/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l’Emprenedoria Corporativa

27/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea de Innovación Global

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiacion Estructurada

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2019 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Programa ICEX Next

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2019

31/12/2019 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2019 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2019 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Manresa, Palamós, Reus i Sant Feliu de Guixols

Programa España-Emprende

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (No aplicable en Catalunya)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

31/12/2019 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

31/12/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de innovación e inversión en el sector pesquero y acuícola

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales

31/12/2019 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, destinada a persones físiques (Programa MOVES)

31/12/2019 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”

24/01/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral INNO-ESPAMAROC ENERGY España-Marruecos en Tecnologías Energéticas para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D.

17/02/2020 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde

29/05/2020 Minetad - Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

30/06/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

20/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Turisme

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVIERTE

30/12/2021 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO CRTVE Cine Producción

31/05/2023 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas

ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons a la Internacionalització

Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Pla d'acció per al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

Mincotur - Secretaría de Estado de Comercio

Concurso de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de huella de carbono de productos o servicio

ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts INNOTEC, per a projectes d'R+D+i de PIME amb agents de tecnologia homologats

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 - Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la realización de actividades relacionadas con las líneas de actuación de la Fundación Biodiversidad

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Programa MOVES Proyectos Singulares

Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Mincotur - Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera.

Gencat - Departament de la Presidència

Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.