Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
28/08/2018 Mincotur - Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Apoyo financiero a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0.

31/08/2018 REBUILD

The Advanced Architecture Awards 2018

31/08/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka - Segunda llamada convocatoria España - Corea del Sur

02/09/2018 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Subvencions per a l'execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials

05/09/2018 Ajuntament de Martorell

Programa Primer de preacceleració - Sector automoció

06/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental - Nuclis Internacionals Unilaterlals

06/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental - Programa Bilateral Catalunya-Alemanya

07/09/2018 Mincotur - Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2018.

07/09/2018 Euroregió Pirineus Mediterrània

Premi a la Innovació Turística

10/09/2018 Instituto de la Mujer & Universidade de Santiago de Compostela

Concurso Innovatia 8.3

14/09/2018 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Premi Ruralapps 2018

14/09/2018 Clúster Foodservice de Catalunya

Premis incit'up

15/09/2018 Banc Sabadell

Programa BStartup Health

19/09/2018 Mincotur - Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de CO2 - 2018

19/09/2018 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa Xpande

19/09/2018 Cambra de Comerç de Barcelona

Programa Internacional de Promoció (PIP) - Misión comercial directa Business Retail Experience 2018 – San Francisco, Silicon Valley

20/09/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Canadá-España

20/09/2018 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Pla d'acció per al desenvolupament de la infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC 2016-2019)

21/09/2018 Mincotur - Fundación EOI

Ayudas para impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del Programa Crecimiento Empresarial

21/09/2018 Plataforma ENERINVEST

Premios ENERINVEST

26/09/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Línia ICF-Comerç Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses,

27/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2018: Ajuts per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers

27/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2018: Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial d'entitats de suport a l'empresa

27/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2018: Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers

27/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat 2018: Ajuts a projectes de cooperació internacional, orientats al reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers

28/09/2018 Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Premis nacionals de recerca 2018

28/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa TECNIOspring PLUS

28/09/2018 Generalitat de Catalunya

Premi Ramon Margalef d'Ecologia

28/09/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental - Projectes d'Economia Circular,

28/09/2018 EADA & ACCIÓ

Programa INNOCORP

30/09/2018 Girbau & Seidor

Indtech Challenge

30/09/2018 Microsoft's Venture Fund, EQT Ventures & SVB Financial Group

Female Founders Competition

01/10/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte

01/10/2018 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Ajuts a les xarxes d'inversors privats

01/10/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica España - India (Oportunidades en Biotecnología)

02/10/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Ayudas NEOTEC

02/10/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

SOLAR-ERA.NET COFUND 2: Energía Solar Fotovoltaica y Termoeléctrica de Concentración (CSP)

09/10/2018 TecnoCampus Mataró-Maresme

Premis Creatic a les millors iniciatives empresarials en l'àmbit de les tecnologies i la innovació

10/10/2018 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació (CAATEEB)

Premi d'Emprenedoria

12/10/2018 Diputació de Barcelona - Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Premis "APPS&IOT for citizens 2018 - APPS i Internet de les Coses al servei de la ciutadania"

14/10/2018 mVenturesBcn (Barcelona Mobile Ventures S.L.)

Programa The Collider

15/10/2018 SmartCatalonia

SmartCAT Challenge

16/10/2018 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la cofinanciación de proyectos apoyados por el programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad 2018

16/10/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con Países Terceros (proyectos UNILATERALES)

17/10/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Argentina 2018

31/10/2018 Consorci de la Zona Franca de Barcelona & Fundació Leitat

D-Factory Incubator; 1st Open Call for Proposals

31/10/2018 Ajuntament de Barcelona

Premi Barcelona a l'empresa innovadora en conciliació i temps 2018

15/11/2018 Tertúlia Digital & SmartCatalonia

Premi 12×12 Dona TIC

15/11/2018 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

22/11/2018 UB, UAB & UPC

Programa "De la ciència al mercat"

01/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral INMARESP España-Marruecos para la Financiación de Proyectos Empresariales de I+D

05/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNOGLOBAL

10/12/2018 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

15/12/2018 Mineco - ICEX España Exportación e Inversiones

Ayudas a las Asociaciones y Federaciones de exportadores o Entidades similares

17/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO) & IDAE

ICO IDAE Eficiencia Energética 2017-2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2018

21/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional 2018

21/12/2018 CELLS (ALBA Synchrotron)

CALIPSOplus project. 2nd call for proposals open for industry (SMEs) access

28/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de demostración tecnológica

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "de Cooperación Tecnológica Internacional"

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea de Innovación Global

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiacion Estructurada

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Financiación Corporativa

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2018 Mineco - ICEX España Exportación e Inversiones

Programa ICEX Next

31/12/2018 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Mediación Banca Internacional

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2018 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)

Subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any 2018

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias (APC)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2018 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2018 Minetad - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2018 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes

31/12/2018 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Plan Movalt Infraestructuras

31/12/2018 Ministerio de Economía y Competitividad & Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2018 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2018 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Manresa, Palamós, Reus i Sant Feliu de Guixols

Programa España-Emprende

31/12/2018 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Ajuts del FEMP a la innovació en el sector pesquer i el de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (No aplicable en Catalunya)

31/12/2018 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

28/02/2019 Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat - Agència de Residus de Catalunya

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2018

30/06/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programas Bilaterales Hispano-brasileños de Cooperación Tecnológica - Segunda Convocatoria conjunta para proyectos de I+D entre empresas de Brasil y España

16/10/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de cooperación tecnológica con Puerto Rico

27/12/2019 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Préstecs participatius IFEM – Coinversió per a l’Emprenedoria Corporativa

27/12/2019 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

31/12/2019 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

29/05/2020 Minetad - Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2022 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a entidades del tercer sector en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental

Mincotur - Secretaria de Estado de Comercio

Premios Nacionales de Comercio Interior

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn: Programa per promoure l'emprenedoria territorial especialitzada

Minetad - Entidad Pública Empresarial Red.es

Subvenciones para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo.

Minetad - Entidad Pública Empresarial Red.es

Programa Asesores Digitales

Minetad - Entidad Pública Empresarial Red.es

Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios Inteligentes

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Subvenciones a asociaciones empresariales de Cataluña para la realización de estudios en materia de huella de carbono de productos o servicio

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.