Ayudas vigentes

Fecha vencimiento Información
11/04/2020 Gencat - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) - Centre de la Propietat Forestal

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada, corresponents a la restauració del potencial forestal

14/04/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa de cooperación tecnológica bilateral España - Rusia (RUSSIP)

15/04/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa "Misiones CDTI"

15/04/2020 Obra Social "la Caixa"

CaixaImpulse COVID-19

17/04/2020 Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

Premis Cambra’20

17/04/2020 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa de cupons a la gestió energètica

17/04/2020 INDESCAT – Catalan Sports Cluster

Premis Empresa i Esport

22/04/2020 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Fondo Español de Garantía Agraria

Ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios

23/04/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú

30/04/2020 ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Acreditació dels agents de suport a la internacionalització

04/05/2020 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde: proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras

04/05/2020 Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Programa empleaverde: proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras

05/05/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

08/05/2020 Universitat Politècnica de Catalunya, Gas Natural Fenosa

Premi Duran Farell d'Investigació Tecnològica

15/05/2020 Generalitat de Catalunya

Premi Ramon Margalef d'Ecologia

22/05/2020 SmartCatalonia

SmartCatalonia Challenge - Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

22/05/2020 SmartCatalonia

SmartCatalonia Challenge - Creu Roja

29/05/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica España - India

29/05/2020 Minetad - Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

PROFARMA (2017-2020): Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica

01/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Canadá-España

01/06/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa de cooperación tecnológica bilateral, Algérie-Espagne Innovation Programme (ALGESIP)

10/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Francia - España

15/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Ayudas NEOTEC

15/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral de Cooperación Tecnológica España - Corea (KSEI)

17/06/2020 ISCIII, CDTI, Generalitat de Catalunya & Gobierno de Navarra

ERA-NET PerMed de medicina personalizada

18/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: convocatoria Argentina – España 2020

30/06/2020 Fundación BBVA

Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento

30/06/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

30/06/2020 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Subvencions destinades a la contractació de persones aturades

30/06/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Propuestas Eureka: Llamada multilateral para proyectos de materiales avanzados

07/07/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Ayudas a los proyectos con participación española seleccionados en la 12ª y 13ª convocatoria del Programa Eurostars-2

16/07/2020 Fundación MAPFRE

Ayudas al Empleo ACCEDEMOS

16/07/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET MANUNET III

04/09/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

ERA-NET COFUND Maritime and Marine Technologies for a New ERA (MarTERA)

17/09/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos Unilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con Terceros Países (7ª Convocatoria)

17/09/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional con certificación y seguimiento unilateral

30/09/2020 Gencat - Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball

30/09/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis liquiditat

30/09/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Línea de Avales trabajadores autónomos, pymes y empresas cuya actividad se vea afectada por los efectos económicos del COVID‐19

04/11/2020 European Commission - Executive Agency for SMEs (EASME)

SME Instrument 2018- 2020

30/11/2020 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

ICEX Next, Programa de iniciación y consolidación de la exportación

14/12/2020 Universitat de Barcelona - Fundació Bosch i Gimpera

Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I): Programa Mentor in Residence 2019/20

15/12/2020 AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Pla de Doctorats Industrials

15/12/2020 Mincotur - ICEX España Exportación e Inversiones

Entregas dinerarias sin contraprestación a las entidades colaboradoras en gestión de ayudas

17/12/2020 European Commission - European Innovation Council (EIC)

EIC Horizon Prize for innovative batteries for electric vehicles

20/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Turisme

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de Investigación y Desarrollo "Individuales" (PID)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea Directa de Innovación

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF EcoVerda

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Empresas y Emprendedores 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Garantía SGR/SAECA 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Crédito Comercial 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Internacional 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Exportadores 2020

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Canal Internacional 2020

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVOLUCRA - Ayudas para la Preparación de Ofertas a Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas (APO)

31/12/2020 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Jóvenes Emprendedores

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Emprendedores

31/12/2020 Mincotur - ENISA

Linea ENISA Crecimiento

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

31/12/2020 Cámara de Comercio de España & Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Reus

Programa España-Emprende

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos CIEN

31/12/2020 Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Línea directa de expansión (LIC A) (sólo para determinadas regiones españolas)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos estratégicos de I+D (No aplicable en Catalunya)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de inversión FEMP (Pesca y Acuicultura)

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales

31/12/2020 Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Programa INNVIERTE

31/12/2020 Generalitat de Catalunya - Institut Català d'Energia (ICAEN)

Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en pimes i grans empreses del sector industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Inversió

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Circulant

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Avalis creixement

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Avalis (per a pimes i autònoms)

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Indústria 4.0

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Reactivació industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs Pime indústria

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF - Avalis verd

31/12/2020 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO Sector Turístico Thomas Cook

31/12/2020 Presidencia del Gobierno

Medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19: Sector turismo & Apoyo financiero

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Direcció General d'Indústria

Préstecs per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

31/12/2020 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Cultura Liquiditat

31/12/2020 CESCE - Compañia Española de Seguros de Credito a la Exportacion

Línea extraordinaria de cobertura aseguradora para empresas exportadoras

30/12/2021 Mineco - Instituto de Crédito Oficial (ICO)

ICO CRTVE Cine Producción

31/10/2022 Fundación ONCE

Ayudas para el emprendimiento de personas con discapacidad 2018-2022

31/05/2023 Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

ICF Eurocrèdit

Mincotur - Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles para la PYME y personas físicas

AGAUR, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

Ajuts pràcticum Odisseu

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement

Programa Catalunya Emprèn - Subvencions del Programa primer a empreses emergents (startups)

Ministerio de Ciencia e Innovación - Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 - Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial

Ministerio para la Transición Ecológica - Fundación Biodiversidad

Ayudas para la realización de actividades relacionadas con las líneas de actuación de la Fundación Biodiversidad

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Línea de Fomento de Innovación desde la Demanda (Línea FID), para la Compra Pública de Innovación.

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Programa de ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica basada en tecnologías habilitadoras digitales

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Programa de ayudas al desarrollo de la oferta tecnológica basada en tecnologías habilitadoras digitales

Mineco - Entidad Pública Empresarial Red.es

Programas para el desarrollo del emprendimiento tecnológico y la demanda tecnológica

Gencat - Departament de Territori i Sostenibilitat

Adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi o a ús comercial, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

Gencat - Departament d'Empresa i Coneixement - Institut Català de Finances (ICF)

Préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d'emergència i de risc

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.