Disrupció tecnològica en l'àmbit hoteler

Descripción

La tecnologia és un component cada cop més important en el sector hoteler. L'actual situació provocada per la COVID-19 ha esdevingut un catalitzador per a l'aplicació de certes tecnologies en la modificació de processos interns i externs de l'hotel.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

23 de octubre de 2020 (12:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.