Start-ups industrials. El futur de la industria catalana.

Descripción

Startups industrials és un cicle de sessions temàtiques per conèixer més en profunditat el nou context d'aquestes startups, la conceptualització, les necessitats i els recursos necessaris per estimular la seva creació i consolidació a Catalunya.

Aquesta sessió tractarà de la importància de la indústria per a un país més sostenible i de quines són les necessitats i els reptes de futur.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

24 de noviembre de 2020 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.