Start-ups industrials. Recursos necessaris

Descripción

Startups industrials és un cicle de sessions temàtiques per conèixer més en profunditat el nou context d'aquestes startups, la conceptualització, les necessitats i els recursos necessaris per estimular la seva creació i consolidació a Catalunya.

Aquesta sessió tractarà  les particularitats de finançament de les startups industrials i dels instruments de finançament específics per a aquest sector.

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

1 de diciembre de 2020 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.