Les associacions i entitats de gestió dels polígons del Vallès Occidental

Descripción

Els objectius de la jornada de treball son: reconèixer i visibilitzar les associacions, facilitar el coneixement mutu entre elles, compartir bones pràctiques, presentar les diferents accions en marxa amb afectació als polígons de la comarca, compartir reptes i necessitats més urgents i recollir propostes d’actuacions i solucions.
Durant la sessió es presentarà a les entitats i associacions les tasques que es realtizen des del Pacte per la Reindustralització. També es presentarà el Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics de Catalunya per part de la  Directora econòmica-financera i d’organització de CIMALSA. A més, les mateixes Associacions i entitats de gestió dels polígons explicaran la seva feina.

Lugar de celebración
Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta
Av. Can Bordoll, 119
08202, Sabadell
Fecha de celebración

19 de junio de 2019 (09:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.