Aspectes essencials per elaborar ofertes tècniques guanyadores. Taller de contractació pública sobre licitacions internacionals

Descripción

Les licitacions internacionals tenen inherentment dificultats, afegides a les pròpies dels mercats de licitacions locals. Augmenta la incertesa dels nous actors i competidors, i cal aprendre les metodologies per accedir-hi amb garanties d’èxit. 

En aquesta sessió pràctica, dos experts d’Irlanda i el País de Gal·les ens exposaran la seva experiència en millorar les propostes tècniques, fent ús de taules i diagrames que de forma gràfica permetin una verificació de què l’oferta contempla els aspectes clau de les especificacions de la licitació. En la sessió pràctica s’aplicaran aquests conceptes i instruments sobre casos reals.


Lugar de celebración
ACCIÓ Barcelona
Passeig de Gràcia, 129
08008, Barcelona
Fecha de celebración

10 de diciembre de 2019 (09:30)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.