La bioenergia, oportunitat per a la sostenibilitat del sector del packaging de Catalunya

Descripción

La bioenergia permet que moltes empreses del sector del packaging puguin disposar d’un energia renovable propera, sostenible i econòmica, com és la bioenergia. Alhora, les empreses d’aquest sector tenen una oportunitat liderar la sostenibilitat i la descarbonització industrial a Catalunya, al ser un dels sectors industrials més intensius en l’ús de combustibles fòssils, així com per desenvolupar un paper clau en els objectius de desenvolupament sostenible. 

Lugar de celebración
Online
Fecha de celebración

27 de octubre de 2020 (10:00)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.