El Ministeri de Ciència i Innovació aprova un pressupost de 25 milions d'euros per al Programa Neotec

26 de marzo de 2020 Noticias

El Govern de l’Estat donarà suport amb 25 milions d'euros a les empreses innovadores de base tecnològica a través del CDTI, Entitat Pública Empresarial, adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació. En concret, el CDTI aportarà 25 milions d'euros en subvencions a la nova convocatòria del programa NEOTEC per a empreses de base tecnològica (EBTs). Les EBTs són empreses llur activitat se centra en l'explotació de productes o serveis que requereixen l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora. Les EBTs basen la seva estratègia de negoci en el domini intensiu de el coneixement científic i tècnic.

L'objectiu del programa NEOTEC és fomentar la tecnologia i la innovació com a factors competitius per al desenvolupament de les empreses. La convocatòria finançarà nous projectes empresarials procedents de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Aquests ajuts podran finançar fins al 70% del pressupost de cada un dels projectes empresarials que optin a aquest programa i que tinguin un mínim finançable de 175.000 euros. Cada subvenció podrà arribar fins a un màxim de 250.000 euros per beneficiari. Les companyies hauran d'haver estat constituïdes, com a màxim, en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria i disposaran d'un capital social mínim de 20.000 euros.

La convocatòria començarà el 15 d'abril de 2020 i el termini per a la presentació de sol·licituds conclourà el 15 de juny de 2020. Aquests terminis es podrien veure modificats posteriorment en cas que es prolongués la situació excepcional amb motiu de la COVID-19. En qualsevol cas, la data definitiva d'obertura de la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat. (Veure nota de premsa

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.