El Ministeri d’Indústria i la Cambra d’Espanya posen en marxa un portal informatiu d’oferta i demanda d’equips de protecció personal

23 de abril de 2020 Noticias

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d’Espanya, amb la col·laboració de la xarxa de cambres espanyoles, posen en marxa el portal informatiu todosprotegidos.camara.es que mostrarà l’oferta i demanda d’elements i equips de protecció (mascaretes, guants, protectors visuals, bates i solucions hidroalcohòliques) a tota Espanya.

La progressiva tornada a l’activitat econòmica a mida que es vagin produint avenços en la superació de l’emergència sanitària, s’haurà de realitzar amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans, raó per la qual la utilització de equips de protecció individual serà d’obligat compliment, no només a curt, sinó també a mig termini.

La producció d’aquests equips estava fins ara deslocalitzada fora d’Espanya pràcticament en la seva totalitat. Una circumstància que haurà de canviar en el futur per assegurar l’aprovisionament d’aquests elements de protecció per al conjunt dels ciutadans i molt particularment per als treballadors i treballadores.

A través del portal, les empreses fabricants i/o distribuïdores podran informar dels productes que ofereixen, així com de la seva capacitat de producció i/o distribució i els terminis de lliurament previstos. 

Per la seva part, les empreses demandants d’aquests elements de protecció podran informar de les seves necessitats en cada moment.

A través d’un mapa interactiu, el portal oferirà informació agregada del número d’oferents i demandants a cadascuna de les províncies.

Les empreses podran accedir també a tota la informació publicada per la Secretaria General d’Indústria i Pime relacionada amb les especificacions tècniques requerides per a la fabricació d’elements i equips de protecció personal.

Leer noticia en castellano

Notícia relacionada:

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.