La UAB repeteix pòdium com a millor universitat española en rendiment

29 de abril de 2020 Noticias

La Fundación Conocimiento y Desarrollo és una entitat que té com a objectiu analitzar i promoure la contribució de les universitats al desenvolupament, impulsar el caràcter emprenedor de la societat espanyola i ampliar la connexió empresa-universitat, sent aquesta el motor de progrés social i un element clau per a la productivitat del capital humà.

Anualment, la Fundación CYD elabora el Ranking CYD, una eina única que compara la qualitat de les universitats espanyoles mitjançant una guia multidimensional que evita les dificultats en la interpretació. Es tracta d'un instrument útil perquè estudiants, gestors, professors, investigadors, empreses i agents institucionals puguin seleccionar, comparar i desenvolupar una estratègia d'avaluació universitària. En la darrera edició de l’any 2019, han participat la totalitat de les 50 universitats públiques registrades en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de España (Ruct).

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha obtingut la màxima qualificació en rendiment en 27 dels 34 indicadors avaluats per la Fundación CYD, situant-la novament en la primera posició del rànquing, seguida de la Autònoma de Madrid (2) i la UPF, Universitat Pompeu Fabra (3). També destaquen les posicions de la UB, Universitat de Barcelona (4), la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya (5), la URV, Universitat Rovira i Virgili (7) i la UdG, Universitat de Girona  (9). Tot un èxit del sistema universitari públic català!

La UAB també ocupa la primera posició en la categoria de Transferència de coneixement, seguida per la UPC, Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)... la URV, Universitat Rovira i Virgili (4), la UB, Universitat de Barcelona (7) i la UPF, Universitat Pompeu Fabra (8)

Les universitats catalanes també destaquen en altres categories del rànquing:

Recerca: UPF (1), UPC (2), URV (3), UAB (5), UdG (9).
Desenvolupament regional: UPC(1), UAB (5), UB (7).
Ensenyament i aprenentatge: UAB (2), UdL (7), UB (8), UPF (9).
Orientació internacional: UPC (2), UAB (3), UPF (5), UB (6), URV (7).

Per saber-ne més, el cercador del Ranking CYD permet trobar la posició de qualsevol universitat espanyola segons àmbit de coneixement que es vol analitzar, per tipus de universitat o per comunitat autònoma en què es troba. Com a resultat, es brinda un informe amb les dades completes de cada institució.

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.