Informe COTEC 2020. El coneixement i la innovació seran les millors armes per aconseguir un equilibri entre el benestar social, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat ambiental.

21 de mayo de 2020 Noticias

L'Informe Cotec reflecteix cada any des de 1996 la situació de l'R+D+I a Espanya, a través de l'anàlisi dels principals indicadors nacionals, autonòmics i internacionals. Ofereix dades, anàlisi, opinions i propostes per fer de la innovació un motor de desenvolupament econòmic i social al nostre país. Lamentablement, les dades disponibles posen de manifest que Espanya té importants mancances en molts d'aquests àmbits:

  • L'any 2018, la inversió en R+D va augmentar per quart any consecutiu, incrementant també el seu pes en l'estructura productiva fins al 1,24% de l'PIB. No obstant això, aquesta xifra és molt inferior a la de l'1,40% que es va assolir el 2010 i que és el valor màxim assolit en el que va de segle. Tot i que la tendència és positiva, els nivells d'inversió en R+D estan molt allunyats del que ens correspondria pel nostre potencial econòmic i que ens situen lluny de la mitjana europea.
  • Ni el sector públic ni el privat han assolit els nivells d'esforç en R+D que van aconseguir en la primera dècada de segle.
  • La contribució de el sector públic a la recuperació és testimonial, amb tímids increments en inversió en R+D sempre per sota de l'PIB.
  • En l'última dècada, l'execució dels pressupostos de R+D+I de el sector públic estatal espanyol s'ha vingut desplomant de manera progressiva, fins consolidar-se en una taxa inferior al 50%.
  • Persisteixen les mancances formatives de la població espanyola que resulten indispensables per als processos d'innovació.
  • Una àmplia part del mercat de treball, deficitari en la demanda de persones amb altes qualificacions, ha trobat un equilibri de salaris baixos, baixa inversió en capital físic i qualificacions reduïdes.
  • El futur de l'ocupació, la desigualtat de capacitats i accés necessaris per participar en l'avanç de la digitalització, la necessitat de millorar sistemes socials bàsics com l'educació o la sanitat, la sostenibilitat de l'entorn, etc., són una part dels desafiaments als quals hem fet referència.
  • La crisi sanitària que travessem, i que ha exigit una ràpida i improvisada resposta tecnològica, social i econòmica, ha fet que siguem molt més conscients de la magnitud d'aquests reptes i de la necessitat d'enfortir les nostres capacitats. Sens dubte el coneixement i la innovació seran les millors armes davant de futurs xocs globals, i també per arribar a un equilibri entre el benestar social, la prosperitat econòmica i la sostenibilitat ambiental.
Font Fundación COTECNota de premsa  / Informe 2020 

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.