Presentat l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2019-20

25 de junio de 2020 Noticias

L'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (XARXA GEM Espanya) ha presentat l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Espanya 2019-20 amb l'última informació sobre l'ecosistema emprenedor espanyol. Elaborat per més de 180 investigadors de tot el país amb dades obtingudes a partir de 23.100 enquestes a la població d'entre 18 i 64 anys i entrevistes a experts nacionals, aquest informe recull les principals característiques de la dinàmica emprenedora a Espanya.

Abans de la crisi de l'any 2008, a Espanya s'animaven 8 de cada 100 persones a llançar un negoci. Segons dades de 2019 de l'Informe GEM Espanya, en l'etapa preCOVID-19 eren 6 de cada 100 persones que havien creat una empresa. L'etapa postCOVID-19 genera incertesa, però les persones emprenedores continuaran sent imprescindibles de la mateixa manera que ho han estat després de la crisi de l'any 2008 durant aquesta última dècada. La motivació principal de la majoria de les persones emprenedores continua sent "generar riquesa o uns ingressos elevats" (59,5%), però en la fase preCOVID-19, s'observa que 4 de cada 10 persones emprenedores manifestava haver creat el seu negoci per "guanyar-se la vida, a causa de que la feina escassejava" en aquest moment. En general, el perfil de qui emprèn és el d'una persona d'edat propera als 40 anys, amb estudis universitaris i alt nivell de renda (terç superior). Cal destacar que en aquesta última dècada, s'ha avançat molt en la disminució de la bretxa de gènere. Les dades de 2019 indiquen que a dia d'avui, per cada home emprenedor hi ha una dona emprenedora.

En aquest últim lustre, en comparació de les xifres de l'any 2015, el percentatge de noves empreses en el sector de la transformació (manufactura) ha passat del 15% al 20%. Igualment, el percentatge en el sector de serveis a empreses ha arribat a gairebé un 35%, en comparació al 30% de l'any 2015. Prop de nou de cada deu empreses compten amb menys de cinc treballadors, però el percentatge de noves empreses (trajectòria de 3-4 anys) que dóna feina a més de 5 persones ha augmentat d'un 4,6% a un 13% durant aquest últim lustre. Algunes empreses han arribat a crear les seves pròpies empreses spin-off.

A la vista de les dades de 2019 sobre l'emprenedoria corporativa, l'activitat [intra] emprenedora espanyola (un 1,7% de les persones consultades estava implicada en una activitat d'empreses derivades) continuava posicionant-se per sota de la mitjana dels països del grup UE28 (4,8%) i del grup de països amb un alt nivell d'ingressos (4,2%).

El grau d'obertura a mercats exteriors de les empreses acabades de crear segueix sent molt modest. El percentatge de nous negocis espanyols en fase inicial que factura més d'un 25% en mercats estrangers és un 7%. Aquesta xifra és notablement inferior a la mitjana dels països europeus (18,8%), i a la mitjana de les economies d'alts ingressos (16%). Si bé és cert que pot considerar-se arriscat penetrar en mercats internacionals, tampoc és menys cert que les oportunitats per emprendre no les tenim a prop. Tota oportunitat, comporta risc. En aquest sentit, els tancaments de negoci s'han mantingut al voltant d'un 2% del total de la població adulta de la societat espanyola (on s'inclouen a les persones emprenedores i no emprenedores).

Els resultats que llança el present informe guarden relació amb les percepcions que la societat espanyola té sobre l'emprenedoria i la seva rellevància per al desenvolupament personal de país. Només el 36% de la població espanyola considera que hi ha bones oportunitats de negoci, una dada molt per sota de la mitjana dels països veïns d'Espanya, que se situa en un 52%. Igualment, pel que fa a la por a el fracàs empresarial, més de la meitat de la població espanyola ho percep com un important obstacle per emprendre (concretament un 55%), xifra superior a la mitjana europea que no supera el 43%.

Els experts consultats sobre les condicions de l'entorn per emprendre a Espanya coincideixen en les principals recomanacions per millorar l'ecosistema emprenedor: (I) dissenyar polítiques governamentals que redueixin les traves administratives i revisin la legislació fiscal que incentivi l'activitat emprenedora; (II) apostar per fórmules públiques / privades de finançament en les diverses etapes del procés emprenedor; i (III) enfortir els valors / competències dels emprenedors en els programes formatius impartits en els diversos nivells educatius. (descarregar informe)

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.