El Govern anuncia l'ús obligatori de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic

9 de julio de 2020 Noticias

Per evitar el contagi i la propagació de la Covid-19, el Govern de la Generalitat ha anunciat que “les persones de més de sis anys estan obligades a l’ús de la mascareta en la via pública, espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física de seguretat”.

No obstant això, no es modifica el règim d’exempcions a aquesta obligatorietat, per raons personals i de la naturalesa de l’activitat, de manera que no caldrà que la duguin, per exemple, persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

Més informació: RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. (DOGC Núm. 8173 - 9.7.2020

Leer noticia en castellano


© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.