Opinió "Economia Circular?"

9 de septiembre de 2020 Noticias

Cada dia més estem sentint parlar d'Economia Circular, Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Pèrdua i Rebuig o Malbaratament Alimentari (PMA), Traçabilitat, Petjada de Carboni ...

Tots ells són "vocables" o "acrònims" associats generalment als conceptes d'optimització, reciclatge i ecologia, o el que seria una aproximació a una sèrie d'accions en pro de l'ecologisme, entenent a aquest com un moviment que defensa la protecció del medi ambient i l'equilibri entre l'acció de l'home sobre la relació de la resta d'éssers vius entre sí i amb el medi en el qual viuen i vivim.

Així doncs, hi ha diferents "línies d'acció" que convergeixen en un objectiu pro-ecologisme i es basen en promoure i apostar per un estil de vida. Un estil de vida més proper al cicle de vida de la natura. Tractant d'aconseguir una major integració en aquesta.

El sistema econòmic actual, fruit de l'evolució de el sistema capitalista com a paradigma d'un model consumista, promou la producció de béns i recursos en un escenari de curt termini.

[Ull! ho apunto com a exemple i crec que vàlid, però un model no capitalista pot ser tan vàlid –com a exemple- com el primer. Simplement es tracta de que el més agressiu i desregularitzat és el capitalista i per tant és el millor exemple.]

Aquest model de gestió de recursos, lligat a la producció de béns i serveis, "s'enroca" en un espiral que acaba per potenciar el consum i requerir, per tant, major producció i consum de recursos en cicles cada vegada més curts.

Paradoxalment, la naturalesa sosté cicles de vida de diferent horitzó, però s'orienta al llarg termini, en un equilibri "perfecte" en la seva globalitat tot i que amb incidències de detall.

Al medi natural no existeixen les escombraries. A la naturalesa no trobem abocadors. Això és perquè tots els elements compleixen una funció i són reutilitzats.

Anem a tractar de desgranar el concepte d'un d'aquests vocables: el que s'ha donat a denominar Economia Circular, com a concepte econòmic.


El que té de "circular" té a veure amb un estil de vida personal, social, laboral, industrial, etc. on el concepte de reciclatge té un pes específic important, per més que no és l'únic. Òbviament el millor exemple, com a escenari, és l'industrial, on promoure accions orientades a aplicar el model cíclic vital de la natura, es materialitza per via de:

  • La reutilització de recursos i materials provinents de productes anteriors (reciclats) à on es converteixi en recurs a un residu.
Exemple: el vidre. Les ampolles es recuperen del tot, però el vidre es pot tractar: triturat s'utilitza en construcció, pavimentació, aïllament ...
  • Es promogui un "segon ús": sinó ho és del producte complet i per cobrir la mateixa necessitat per la qual va ser fabricat, que sí que ho puguin ser parts o components del mateix, reintroduïnt-los en un nou procés productiu.
Exemple: un motor de bombeig d'aigua d'una rentadora.
  • L'optimització de processos de fabricació de manera que es redueixi la despesa en recursos i energies no renovables eliminant l'ús de combustibles fòssils.
Exemple: escalfadors solars per a l'aigua de piscines on s'utilitzen panells que filtren l'aigua a microconductes exposats a el sol.
  • L’Economia funcional: proposa promoure l'ús davant la propietat i substituir la venda pel lloguer dels béns. A la finalització de la vida útil o funció principal del producte, aquest torna al seu fabricant qui s'encarrega de revisar-lo i reacondicionar-lo per a la seva reincorporació a la  "vida" productiva, o reutilitza les peces vàlides per a reincorporar-les a processos de fabricació.
Exemple: lloguer de recursos de mobilitat en grans ciutats (¿bicicletes?).
  • Eco-Concepció: en funció del producte fabricat, es considera el seu impacte ambiental i s'aborda el seu disseny i fabricació sota aquestes premises.
Exemple: ús de materials biodegradables en la fabricació d'envasos per a "delivery" en supermercats i restaurants.
  • Valorització: aprofitar energèticament aquells residus no reciclables.
Exemple: la biometanització és un procés de descomposició orgànica per biodigestió sense oxigen. A partir de la brossa orgànica (el 5è contenidor -el marró-) s'obté biogàs, que és injectat a la xarxa de distribució de gas per a ús domèstic.
  • Ecologia industrial i territorial: establir l'organització industrial d'un territori per gestionar òptimament estocs, energia, serveis i fluxos de materials. Es tracta de que en polígons industrials o territoris amb pes específic comú de determinada activitat, l'Administració ha de tenir cura de facilitar la coordinació d'esforços destinats a promoure l'economia circular.
Exemple: Sabies que partir de la pell de taronja, de la de plàtan o de el cafè es fabriquen teles, paper o fil? Determinats territoris amb predominança de cítrics i el·laboració de sucs ja uneixen esforços per disposar de la recollida de residus que anteriorment requeria un esforç energètic no de reciclatge sinó d'eliminació, i ara obtenen un benefici de la seva recollida per reciclar-los.

El terme 'Economia' unit a el de 'Circular' és el que lògicament pretén unir el rendiment al reciclatge. No exclusivament per una conscienciació ecològica dels "actors" industrials (que també hauria d'estar omnipresent) sinó per afegir de forma natural el factor benefici al del benefactor per al medi ambient i la sostenibilitat del planeta.

Cal no perdre diners per a ser ecològic. Multitud d'iniciatives, bona part d'elles (no totes) suportades en tecnologia, s'encarreguen d'aportar, dia a dia, solucions de millora en processos de fabricació i de negoci, que a més ... són respectuoses amb el medi. El de tots.

Al sector hostaleria no podem ni hem de quedar al marge de l'Economia Circular. Només cal trobar les fórmules, les accions i els àmbits en què ens trobem més còmodes per incorporar-nos a aquests nous models i aquest nou estil. També perquè cada dia en major grau, així se'ns exigirà.

Cal aplicar la modelització de l'Economia Circular no només en l'àmbit industrial? Si. Però fonamentalment cal que cadascú trobi el seu lloc en aquest «cercle»: a cada un dels cercles que pot dibuixar-se en cada sector d'activitat i en cada circuit de processos de sostenibilitat. De la millor manera: com a estil de vida en el personal i com a font de recursos en el laboral.

Només cal buscar, imaginar ... i reutilitzar: també les idees.

Carles Llorens 
Director CHEFPROVIDERSoftware per al sector hostaleria

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.