Opinió "L'Empresa com a ecosistema d’equips de treball"

16 de septiembre de 2020 Noticias

En el món actual, la creixent diversitat i complexitat de les necessitats i desitjos de la població obliga a les empreses que volen satisfer-los adequadament a reunir i coordinar una sèrie cada vegada major de recursos i competències. La concepció de l'empresa com un ECOSISTEMA d'EQUIPS de TREBALL pot resultar de gran ajuda.

El món desenvolupat evoluciona a ritmes exponencials. La SOCIETAT demanda nous productes i nous serveis sense treva. L'evolució del coneixement i de la tecnologia dóna respostes a aquestes demandes, i al seu torn impulsa noves demandes. És un cercle frenètic que s'autoalimenta i es retroalimenta. Per a donar forma a la seva oferta, per a produir-la i per a fer-la accessible als consumidors, fan falta equips de treball, perquè les habilitats i competències individuals resulten insuficients la immensa majoria de les vegades.

Les EMPRESES necessiten equips de treball, no sols per a satisfer les expectatives dels seus clients i consumidors, sinó també perquè, com a organismes vius que són, necessiten construir-se un futur en si mateixes, desenvolupar coneixement intern i habilitats entre els seus col·laboradors, elaborar processos de treball i generar constantment nous conceptes; en definitiva, assegurar-se el seu desenvolupament de manera consistent. Els equips de treball són un instrument molt útil en aquests aspectes.

I finalment les PERSONES, els col·laboradors interns en les empreses, que no treballen únicament per a rebre un salari, encara que en molts casos aquesta pot ser la raó principal, sinó que cobreixen en el treball també necessitats de tipus social o de desenvolupament personal o professional. Formar part activa d'un equip de treball contribuirà positivament en aquests àmbits.

Els equips de treball es compacten entorn d'un objectiu comú, uns valors comuns i una complementarietat de competències, entre altres elements.

L'OBJECTIU COMÚ ha de ser accessible i comprensible per tots els membres d'un equip dins del seu propi entorn de treball; si no és així, no exercirà la seva funció integradora i no servirà de guia per a les persones. D'altra banda, en una empresa és necessari establir DIFERENTS RANGS d'OBJECTIUS, amb el propòsit d'ordenar les activitats directes i les de suport, coordinar els esforços dels equips i de les persones i assignar adequadament els recursos.

A conseqüència d'això, en una empresa seran necessaris EQUIPS a DIFERENTS NIVELLS. No significa renunciar a pensar en l'empresa com un sol equip, perquè conceptualment ha de ser-ho i ho serà, però operativament existiran equips a diferents nivells. El director general amb els seus directius serà un equip de treball operatiu, cada directiu amb els seus responsables de departament serà un altre equip de treball operatiu, i cada responsable tindrà al mateix temps un equip que liderar.

Perquè l'empresa compleixi amb la seva missió i aconsegueixi els seus objectius, tots els EQUIPS de TREBALL han de ser PRODUCTIUS INTERNAMENT i han de FUNCIONAR de manera COORDINADA amb la resta d'equips de l'empresa, tant en vertical com en horitzontal.

Aquesta idea, simple en si mateixa, és de COMPLEXA REALITZACIÓ. El director general no pot només pensar en el seu equip directe, sinó que ha de valorar els efectes de les seves decisions sobre tots els equips de l'organització. Els directius i responsables de departament han de conjugar els seus rols i responsabilitats en l'equip que lideren i en l'equip del qual formen part però que no lideren. I també han de pensar en altres equips paral·lels, en línia amb el compromís degut cap al conjunt de l'organització.

L'acoblament dels equips ha de produir-se a més en un entorn habitualment canviant. Clients, proveïdors, competidors, els propis membres dels equips, tots generen canvis constants en el terreny de joc. Pot haver-hi baixes, noves incorporacions o moviments dins de l'organització. Una estructura simple i amb pocs nivells pot facilitar la gestió. És realment un PROCÉS SENSE FI, perquè la meta es va movent i el camí també va canviant.

Pot resultar esgotador a vegades, però suposa al mateix temps un estimulant repte de gestió. L'empresa es converteix així en un ECOSISTEMA d'EQUIPS de TREBALL, en el qual cal liderar equips, crear-los i desenvolupar-los, cal mantenir els equilibris necessaris amb la resta d'equips, i cal tenir sempre presents els objectius de l'empresa. En definitiva, es tracta de CONTRIBUIR als INTERESSOS ESTRATÈGICS de l'EMPRESA a través de l'ESFORÇ PERSONAL en tots els EQUIPS que una persona LIDERA o en els quals PARTICIPA.

Pablo Soler 
Director Corporatiu
Grup Heracles 

Aquest post es va publicar originalment a Linkedin el 23 de maig de 2020.

Leer articulo en castellano

Altres articles d'en Pablo Soler:

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.