Un nou projecte pioner al Parc del Alba: del biogàs al biometà i del biometà a la xarxa de gas

21 de septiembre de 2020 Noticias

El Parc de l’Alba, la zona empresarial del qual es coneix com Barcelona Synchrotron Park, gestiona al mateix temps un espai dedicat a una futura àrea residencial i un conjunt de zones verdes (la meitat de la superfície total del Parc) amb un emblemàtic corredor biològic d’1 km d’amplada.

En aquest espai verd, entre el 2007 i el 2011, es va utilitzar una antiga argilera, anomenada Elena, com a dipòsit controlat de bales de residus procedents del rebuig de l’Ecoparc de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Des de la clausura del dipòsit, s’extreu el biogàs produït, resultat de la descomposició de la matèria orgànica present als residus, mitjançant un sistema de captació i es crema en unes torxes, evitant la seva emissió a l’atmosfera.

Per aprofitar el metà, present en aquest biogàs en una concentració significativa de prop del 60 %, l’empresa energètica Naturgy va dissenyar un projecte pioner a Espanya: la instal·lació d’una planta pilot anomenada d’upgrading per filtrar el biogàs i recollir-ne el metà, i d’una planta d’injecció que eleva la pressió d’aquest últim, que anomenem biometà, i l’injecta a la xarxa de distribució de gas natural present al Parc. La planta d’upgrading utilitzarà tecnologies de separació per membranes, un sistema que consisteix en la separació física del CO2 i el CH4 (metà) en funció de la mida de les seves respectives molècules.

Després d’haver obtingut tots els permisos de les administracions i enllestit l’etapa de licitació, Naturgy acaba d’iniciar la construcció de les dues plantes esmentades que es preveu que comencin a funcionar a principis de l’any vinent.

Leer artículo en castellano

Notícies relacionades

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.