Informe GEM Catalunya 2019-2020: creix el percentatge de persones que volen crear una empresa

24 de septiembre de 2020 Noticias

En el marc del BizBarcelona 2020 s’acaba de presentar la setzena edició de l'Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) per a Catalunya 2018-2019.

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d'investigació que té per objectiu l'obtenció de dades sobre l'activitat emprenedora arreu del món, a partir d'una extensa xarxa internacional que engloba en l'actualitat més de 54 països demostrant així que l'informe és un referent mundial en l'estudi de l'activitat emprenedora.

El projecte GEM Catalunya s'ha realitzat en el marc d'una col•laboració específica entre Catalunya Emprèn (Generalitat de Catalunya), l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

De la darrera edició (veure resum executiu) destaca:

  • A Catalunya emprendre es considera una bona opció professional (58% de la població adulta), amb valor superior a la mitjana espanyola (53%) i similar a la dels països de la UE (59%). Ara bé, la proporció de població adulta catalana que considera que emprendre genera un bon estatus social i econòmic (47%) és inferior a la mitjana espanyola (50%) i sobretot a la dels països de la UE d’alts ingressos (69%).
  • El percentatge de catalans que el 2018 detecten bones oportunitats de negoci és del 32%, la qual cosa suposa una disminució de cinc punts percentuals respecte de l’any anterior. La mitjana espanyola està tres punts per sota (29%). En canvi, existeix un considerable diferencial amb els països d’alts ingressos de la UE (46%).
  • La intenció d’emprendre a Catalunya augmenta el 2018 i assoleix el 7,5% del total de la població adulta, la qual cosa suposa un increment de 0,8 punts respecte de l’any anterior. La mitjana espanyola està en el 6,8%, el mateix percentatge que el 2017. Als països de la UE d’alts ingressos aquesta emprenedoria potencial se situa en un nivell més alt (13,9%).

Leer noticia en castellano

Noticies relacionades

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.