La Generalitat aprova un paquet de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19

5 de noviembre de 2020 Noticias

El Govern de la Generalitat ha publicat el DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (DOGC Núm. 8263 - 4.11.2020) adreçades a treballadors autònoms, professionals i tècnics que s’hagin vist especialment  afectats per la crisi sanitària:

  • Persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses: el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà destinar 20 milions d’euros addicionals a aquest col·lectiu. Fins a 10.000 autònoms podran beneficiar-se d’un ajut de 2.000 euros en un pagament únic per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica, sempre que estiguin donats d’alta del Règim Especial de Treballadors Autònoms  (RETA) o a mutualitats alternatives, ja desenvolupin la seva activitat com a persona física o amb una empresa amb personalitat jurídica i que compleixin els següents requisits econòmics: la base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, i el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros. (+Info
  • Professionals i tècnics de l'àmbit de la cultura: Aquells afectats per la suspensió de la seva activitat  per la crisi sanitària, podran sol·licitar un ajut de 750 euros aquells qui hagin tingut ingressos fins a 18.555 euros entre gener i setembre. (+Info
Leer noticia en castellano

Noticies relacionades

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.