L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental presenta el Flaix socioeconòmic del tercer trimestre de l'any 2020

9 de noviembre de 2020 Noticias

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental acaba de publicar el Flaix socioeconòmic del tercer trimestre de l'any 2020 amb les darreres dades socials, econòmiques i territorials del Vallès Occidental d'interès per a la ciutadania, institucions i representants polítics, especialment en els àmbits i polítiques públiques en les quals l’administració intervé.

L’informe destaca:

  • La comarca registra 316.541 persones assalariades, 60.845 autònoms/es i 24.693 empreses a 30 de setembre de 2020. Augment trimestral dels assalariats/ades (+4.758;+1,5%), dels autònoms/es (+77 ;+0,1%) i de les empreses (+174 ;+0,7%).
  • Respecte a l’any anterior, disminueixen el nombre de persones assalariades (-9.514;-2,9%) , d’autònomes ( -242;-0,4%) i, especialment, el d’empreses (-2.003; -7,5%).
  • Trimestralment, l’increment de llocs de treball s’ha concentrat als serveis relacionats amb l’empresa (+2.439; +2,5%),els serveis al consumidor (+1.787; +4,8%) i a la ciutadania (+1.070; +1,8%). La construcció guanya 238 llocs de treball (+0,9%).
  • La indústria pateix una pèrdua trimestral d’ocupació, amb 477 llocs de treball menys que al trimestre anterior (-0,6%). També s’han vist afectats el comerç (-211;-0,3%) i l’agricultura (-11; -2,4%).
  • Entre els principals sectors, els que han guanyat més ocupació, trimestralment, han estat l’educació i recerca (+1.707; +8%) i el comerç, hostaleria i turisme (+1.696;+2,9%). La pèrdua d’ocupació ha afectat especialment l’administració pública (-866;-5,9%).
  • Durant el tercer trimestre es van autoritzar 244 expedients de regulació d’ocupació que van afectar 7.648 persones. La major part dels expedients comunicats i resolts eren de suspensió dels contractes.
  • El col·lectiu de persones en atur de llarga durada ha guanyat pes trimestralment i actualment representa el 42,7% del total. El 30,6% de les persones aturades a la comarca porten menys de sis mesos desocupades.
  • Durant el tercer trimestre del 2020 s’han registrat 63.766 contractes a la comarca. El volum de contractació ha augmentat trimestralment un 80,2%, en canvi s’ha reduït un 23,5% respecte al mateix període de l’any anterior.
Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.