Estudi “El sector audiovisual a Catalunya. Actualització Estratègica”

27 de noviembre de 2020 Noticias

Més de 1.100 empreses del sector audiovisual a Catalunya sumen una facturació total de 6.700 milions d’euros i ocupen a unes 26.000 persones, segons l’estudi “El sector audiovisual a Catalunya. Actualització Estratègica” elaborat pel Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’Indústria, en col·laboració amb el Clúster Audiovisual de Catalunya i la consultora Cluster Development.

En l’estudi s’han identificat 3 segments de negoci principals a Catalunya:

 • Entertainment audiovisual: és el primer en facturació (58%) i en número de treballadors (53%). Inclou empreses que realitzen el següents continguts i la seva cadena de valor:
  • Productores que desenvolupen continguts propis (ficció, TV, videojocs),
  • Proveïdors especialitzats (efectes especials, postproducció, doblatge, so, ..),
  • Empreses de base tecnològica amb tecnologies transversals d’aplicació també a l’àmbit audiovisual
  • Empreses orientades a la distribució i/o exhibició
 • Comunicació-publicitat-esdeveniments: és el primer en nombre d’empreses (60%). Inclou bàsicament les agències de comunicació, màrqueting i publicitat i la seva cadena de valor (realització d’espots, màrqueting digital, pàgines web, etc.) També inclou les empreses que es dediquen a la realització d’esdeveniments en temps real.
 • Mitjans de comunicació que es dediquen a la producció i emissió de notícies.
L’estudi s’ha centrat en l’àmbit de l’Entertainment audiovisual, que és el que té més volum de negoci. En aquest sector s’estan produint diferents canvis, on destaquen l’increment del negoci per l’entrada de noves plataformes que demanden molt contingut audiovisual; una forta inversió en nous continguts internacionalitzables, i un fort impacte de les noves tecnologies (VR, AR, big data, 5G,..). Tots aquests canvis impliquen tant al procés creatiu, com el de la producció i el de la distribució i permeten reduir costos, crear nous productes/experiències i millorar el coneixement del mercat.

L’estudi del Departament d’Empresa i Coneixement conclou que el sector viu un moment de canvi i oportunitat gràcies a la forta demanda de contingut a nivell nacional i internacional. A Catalunya hi ha un ric ecosistema amb talent creatiu i tècnic que pot aprofitar l’oportunitat però cal que s’orientin als clients de més creixement i millorin la seva internacionalització, guanyant massa crítica. (veure Estudi

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.