L’economia circular pot arribar a afavorir fins a un 45 per cent la reducció dels gasos d’efecte hivernacle

7 de abril de 2021 Noticias

L’aplicació dels principis de l’economia circular pot arribar a afavorir fins a un 45 per cent de reducció en les emissions implicades en els processos de producció i de consum, de manera que constitueixen una estratègia clau en la mitigació davant el canvi climàtic, juntament amb la disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle vinculades a la producció energètica, segons subratlla el centre tecnològic Eurecat.

En aquest sentit, els sectors agroalimentari i químic, el transport, la construcció i la manufactura de maquinària són alguns dels que tenen més potencial en aquest camp a Catalunya, si bé totes les activitats econòmiques es poden beneficiar de l’estratègia d’allargar al màxim la vida dels recursos.

L’economia circular busca preservar el màxim possible el valor dels recursos en tot el cicle de vida dels productes i serveis amb beneficis econòmics derivats de l’estalvi de recursos, la disminució de la contaminació i la satisfacció del consumidor.

Les opcions de millora en aquest àmbit venen d’incorporar l’ecodisseny en les etapes inicials de concepció de nous productes, per exemple, evitant la incorporació de compostos tòxics o que dificulten el reciclatge; de promoure nous models d’ús que en perllonguin al màxim el seu recorregut, com ara el concepte de producte com a servei, i la recuperació de valor al final de la vida, com ara la remanufactura o el reciclatge.

Amb la finalitat de calcular l’estimació del guany ambiental dels processos d’innovació tecnològica que desenvolupa, Eurecat aplica la metodologia d’anàlisi del cicle de vida (ACV), que permet quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte, amb el propòsit d’obtenir noves dades que ajudin a mitigar el canvi climàtic. (+Info

Leer noticia en castellano

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.