L'impacte socioeconòmic del Parc de l'Alba a Cerdanyola

30 de noviembre de 2017 Noticias

Dimarts es va celebrar un enriquidor debat sobre quin pot ser l'impacte socioeconòmic per a la ciutat de Cerdanyola del Vallès.

En el marc del procés participatiu que s'està fent per a la redacció d’un nou Planejament urbanístic del Parc de l'Alba que serveixi per definir la distribució dels usos dels seus terrenys (zones verdes, espai residencial, comercial, etc.), hem pogut compartir una "taula oberta" amb representants de Cerdanyola Empresarial, Eurecat, Col·legi d’economistes de Catalunya, Pimec Comerç i Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

De la diversitat de temes que es varen tractar en destacariem els següents:

 • El desenvolupament del parc no es farà en pocs dies / anys. Cal analitzar-lo a anys vista.
 • Cal tenir molt en compte els espais contaminants, les mesures  correctores a fer i minimitzar qualsevol mena de risc per a les persones que treballaran / viuran.
 • Cal fer un planejament que serveixi per relligar el territori, la connexió del Parc de l’Alba amb la ciutat i la UAB.
 • L’increment d’activitat econòmica al Parc generarà un augments d’ingressos significatius a l’Ajuntament (IBI, IAE,...) que contribuirà a la millora de les seves finances i la capacitar de fer altres polítiques públiques de promoció econòmica, social, etc.
 • El Parc i el seu entorn és un ecosistema innovador amb un altíssim potencial per ser referència a nivell nacional i internacional... per la presència d’importants agents universitaris, científics, tecnològics o empresarials, i per concentrar molt talent amb capacitat de interaccionar i dur a terme projectes de gran abast.
 • Cal definir quin tipus d’indústria es vol acollir prioritàriament, atraient companyies punteres al parc i/o fomentant la creació i consolidació de noves empreses de base tecnològica nascudes a l’empara de la universitat i/o els instituts i centres tecnològics propers.
 • Cal fer atractiu l’oferta d’espai per a usos industrials i de terciari avançant, tant des del punt de vista de les activitats permeses fins aspectes com el les dimensions de les parcel·les o espais ja construïts, els costos de compra o lloguer, etc.
 • El comerç, l’horeca i els serveis son factors d’atracció de talent que cal tenir en compte, junt amb una planificació urbanística assenyada, responsable i sostenible.
 • L’espai adreçat a comerç i activitats terciàries és molt important, està molt ben ubicat, té demanda... però pot tenir un efecte inflacionista en el preu del sol dedicat a altres activitats.
 • Repartir l’espai de serveis / terciari entre diverses zones del Parc podria ajudar a equilibrar els usos i disminuir els desplaçaments interiors.
 • La previsió d’habitatges és realista segons les estimacions de les necessitats futures a nivell metropolità. A l’AMB es preveu una manca d’habitatges nous agreujat pel fet que no s’està rehabilitant el parc actual.
 • En la situació actual d’alt índex d’atur, precarietat laboral i sous baixos serà molt important mantenir un significatiu percentatge d’habitatges de protecció oficial.
 • Cerdanyola ha de definir un model de ciutat, amb un pla de promoció econòmica que contempli les oportunitats que ofereix el parc de l’Alba i les actuacions a fer a la resta del municipi, tant als vells polígons industrials com als eixos comercials de la seva trama urbana.
 • Cal definir un model de col·laboració (de governança) entre tots els actors presents al territori (Generalitat, Ajuntament, UAB, Eurecat...) que permeti gestionar aquest espai de gran centralitat de manera eficient, destacant els elements soft, intangibles, que el fan realment únic a l’hora d’aportar valor afegit als seus futurs usuaris.

En resum, es pot afirmar que, efectivament, el Parc de l'Alba és una gran oportunitat per recuperar la pèrdua de pes econòmic en tots els àmbits que ha patit Cerdanyola del Vallès i, això és el més important, posicionar la ciutat com un pol de referència internacional, amb un ecosistema únic que combina ciència, docència, tecnologia, indústria, serveis...

Al web del Parc de l'Alba podeu consultar totes les intervencions (ponents i torn de preguntes) a la secció "Resum del procés"

Altres noticies relacionades:

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.