ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades - Digital Innovation Hub.

Objeto del programa

Subvencionar la contractació de serveis d'assessorament pel testatge, experimentació i validació de l'ús i/o aplicació de tecnologies digitals avançades a l'empresa mitjançant l'ús d'infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i plataformes tecnològiques) del Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la seva implementació en forma de projectes. El servei subvencionable s'ha de realitzar a Catalunya.

Les tecnologies digitals avançades que es poden contemplar en aquests serveis de testatge i experimentació, són les següents:
 • Fabricació additiva / impressió 3D,
 • Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i bessó digital),
 • Supercomputació i quàntica,
 • Ciberseguretat,
 • Intel·ligència artificial (inclou Big Data)
 • Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G)
 • Fotònica.

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per part d'un proveïdor que en el moment de presentació de la sol·licitud de l'ajut sigui membre d'un European Digital Innovation Hub (o estar vinculada a un dels hubs) que hagi estat seleccionat per la Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital i formar part de la xarxa de European Digital Innovation Hubs i que compleixi els següents requeriments:
 • Ser entitat sense afany de lucre.
 • Acreditar que és membre (o estar vinculat) d'un European Digital Innovation Hub, seleccionat per la Comissió Europea per rebre finançament del programa Europa Digital.
 • Tenir establiment operatiu a Catalunya.
 • Demostrar tenir competències i coneixements experts en mínim un dels àmbits tecnològics de coneixement descrits, i alineat amb el servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia a prestar a l'empresa sol·licitant de l'ajut.
 • Acreditar experiència en la prestació de serveis especialitzats de digitalització a les empreses, i capacitat tècnica per prestar-los.
 • Disposar d'infraestructures i equipaments propis (hardware i software) en mínim un dels àmbits tecnològics per poder realitzar el servei de testatge, experimentació i validació de tecnologia sol·licitat per l'empresa sol·licitant de l'ajut.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda i que exerceixi una activitat econòmica en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Les sol·licitants han d'acreditar en el moment de la sol·licitud un grau mínim de maduresa digital corresponent a les categories “explorant”, “competent”, “expert” o “líder”, com a resultat de realitzar el Test d'Autorientació digital del DIH4CAT.

Descripción

La subvenció consistirà en una aportació única per beneficiària per a la realització d'un servei d'assessorament amb un màxim de 10.000,00 euros.

 • Cada beneficiària només podrà contractar un proveïdor per a la realització de l'acció subvencionada.
 • El cost subvencionable sol·licitat del projecte haurà de ser inferior a 14.500,00 euros.

Plazo de solicitud

12 de desembre de 2022.

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2996/2022, de 3 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions a Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades - Digital Innovation Hub (DOGC Núm. 8769 - 10.10.2022)
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2882/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades - Digital Innovation Hub. (DOGC Núm. 8763 - 30.9.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.