ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a noves oportunitats de negoci. Línia 2: acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

 • Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat: Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l'empresa.
 • Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
  • Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.
  • Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiarios de la ayuda

 • Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives: Les empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC. 
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. 
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. 
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement.
Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Descripción

 • Línia 2. La quantia de la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionable acceptada.

Plazo de solicitud

19 de desembre de 2022.

Más información

 • Convocatòria Linia 2: RESOLUCIÓ EMT/3677/2022, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives (DOGC Núm. 8802 - 28.11.2022)   
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/3589/2022, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci (DOGC Núm. 8796 - 18.11.2022)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.