ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a noves oportunitats de negoci. Línia 1: projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat

Objeto del programa

Concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci que inclou les línies següents:

 • Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat: Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ i que podrà esdevenir en una nova línia de negoci per l'empresa.
  • Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.
  • Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ
 • Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives
  • Projectes d'ideació i/o evolució de noves iniciatives disruptives que donin resposta als reptes de l'empresa.
  • Projectes d'empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una empresa col·laboradora amb l'objectiu de validar iniciatives disruptives en el mercat.

Beneficiarios de la ayuda

 • Línia 1: empreses amb establiment operatiu a Catalunya (societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa)
 • Línia 2. Projectes d'assessorament per a l'acceleració de la innovació de l'empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives: empreses amb establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut (societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa). Com a data de constitució de l'empresa, es considerarà la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.
Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.
Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Descripción

 • Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat:  Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci: La quantia de les subvencions serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 30.000,00 euros.
 • Línia 1. Projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat:  Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ: Entre 20%-75% depenent de la tipologia de despesa y del tamany de l'empresa (petita, mitjana o gran)

Plazo de solicitud

Línia 1: 20 de desembre de 2022.

Más información

 • Convocatòria Línia 1:  RESOLUCIÓ EMT/3678/2022, de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat (DOGC Núm. 8802 - 28.11.2022
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/3589/2022, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci (DOGC Núm. 8796 - 18.11.2022)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.