Gencat - Departament d’Empresa i Treball

Ajuts per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya

Objeto del programa

Finançar projectes d'eficiència energètica i economia circular en empreses d'allotjament turístic:

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
  • Càmpings
  • Establiments de turisme rural
  • Apartaments turístics

Beneficiarios de la ayuda

  • Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d'edificis existents destinats a allotjament turístic, segons el que determina el punt 5.3 d'aquesta base.
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d'aquest ajut.

Plazo de solicitud

Del 17 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2024  (o fins exhaurir el pressupos)

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/4139/2022, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada pels anys 2023-2024 d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya (DOGC Núm. 8822 - 29.12.2022
  • Bases: ORDRE EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya. (ORDRE EMT/254/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.) (DOGC Núm. 8804 - 30.11.2022

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.