Obra Social "la Caixa"

Programa CaixaImpulse Innovació en salut

Objeto del programa

Donar suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

El programa està organitzat en 3 fases per adaptar-se millor a les necessitats dels projectes en funció de la seva naturalesa i estat de maduresa:

  • La fase 1 està pensada per donar suport als projectes que estan generant una prova de concepte de la hipòtesi de valor dels resultats científics per a un actiu o actius potencials i que estant iniciant la cerca de protecció dels drets de propietat intel·lectual.
  • La fase 2 està destinada a donar suport als projectes que ja han identificat i definit els actius mitjançant la validació de la prova de concepte, requereixen més validació i desenvolupament i estan acabant de perfeccionar el disseny del prototip mitjançant la validació de l’ús previst.
  • La fase 3 està dedicada a donar suport a projectes que han començat els tràmits regulatoris i necessiten una definició avançada dels actius, necessiten perfeccionar les estratègies de viabilitat econòmica i/o estan explorant models d’explotació.

Beneficiarios de la ayuda

Entitats jurídiques del sector públic o sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal

  • tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre la principal activitat dels quals sigui la recerca biomèdica
  • han de ser propietàries o copropietàries dels actius derivats de la recerca
  • la mateixa institució pot presentar més d’una sol·licitud sempre que estiguin associades amb actius diferents que es derivin de projectes de recerca diferents
  • les empreses ja establertes no poden presentar-se a la convocatòria o ser institucions associades en consorcis

Descripción

  • Suport econòmic per a les activitats del pla de desenvolupament del projecte, segons les fites proposades: oferim fins a 700.000 € si el projecte passa per totes les fases (màx. 50.000 € a la fase 1; màx. 150.000 € a la fase 2; màx. 500.000 € a la fase 3).
  • Mentors i experts per supervisar i donar suport al vostre projecte: experts del sector, consultors i emprenedors us ajudaran a definir la millor estratègia de valorització i desenvolupament i us proporcionaran feedback sobre el projecte constantment.
  • Formació especialitzada en àmbits clau: gestió de projectes, transferència de tecnologia, assessorament, eines de finançament i comercialització, negociacions. La formació dona als participants les eines necessàries per adquirir habilitats específiques de valorització i habilitats comercials i per definir el seu pla de valorització (obligatori per als projectes a la fase 2 i opcional per a les fases 1 i 3).

Plazo de solicitud

30 de març de 2023.

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.