ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Línia start-up capital coinversió

Objeto del programa

La concessió de la línia start-up capital coinversió que es composa d'un ajut reemborsable en forma de préstec i un ajut no reemborsable.

Beneficiarios de la ayuda

Les petites i mitjanes empreses emergents (start-up)...


que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech) que tinguin el seu centre operatiu principal a Catalunya

i que hagin formalitzat una ronda de finançament, per part d'inversors privats o fons de capital risc, mitjançant un instrument de capital i/o préstec participatiu i/o nota convertible, desemborsada en els 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut. (d'un mínim de 75.000 euros)

Descripción

Es concedirà un ajut per a les depeses i inversions del pla de creixement de l'empresa d'un màxim de 250.000,00 euros, en forma de préstec pel que fa al 80% del finançament acordat i en forma d'ajut no reemborsable pel que fa al 20% restant. Aquest 20% no s'haurà doncs de retornar.


Plazo de solicitud

16 d'octubre de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1534/2023, de 3 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia start-up capital coinversió (DOGC Núm. 8911 - 9.5.2023
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1471/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia start-up capital coinversió. (DOGC Núm. 8907 - 3.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.