ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa - Línia de Cupons Green

Objeto del programa

L'objecte d'aquesta línia és la contractació d'un servei d'assessorament i orientació a proveïdors acreditats per ACCIÓ que permeti a les empreses la identificació d'oportunitats d'innovació que estiguin alineades amb la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (tals com el desenvolupament de materials sostenibles, les energies renovables, la mobilitat sostenible), i l'adaptació als impactes del canvi climàtic i la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i socioeconòmics (tals com l'eficiència en l'ús de l'aigua, el sòl, l'energia, la millora en la biodiversitat o la contribució a la resiliència del territori).

Les tipologies d'actuacions subvencionables poden contemplar:

 • L'ús d'alguna de les tecnologies següents:
  • Tecnologies relacionades amb la preservació d'oceans i mars
  • Tecnologies relacionades amb la correcta gestió, millora de la qualitat, racionalització i reaprofitament de l'aigua.
  • Tecnologies vinculades a la simbiosi industrial i orientades a la millora de l'eficiència en l'ús de recursos (materials, energia i aigua). 
  • Projectes orientats a desenvolupar l'alimentació del futur, vetllant per una producció alimentària respectuosa amb el medi ambient, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o la reducció de la contaminació.
  • Tecnologies pel desenvolupament de nous materials més sostenibles
  • Sistemes de captura i emmagatzematge de CO2.
  • Tecnologies orientades a la descarbonització de l'economia, ús de les energies renovables i sistemes d'emmagatzematge.
  • Tecnologies relacionades amb la gestió eficient i sostenible de processos de fabricació que vetllin per l'aprofitament màxim dels recursos que s'utilitzen per a la fabricació de productes.
 • L'ús d'algunes eines de planificació i/o diagnosi 
  • Plans d'adaptació i anàlisi de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.
  • Avaluacions del capital natural que incloguin la realització d'una diagnosi i la formulació de propostes d'impacte positiu en la conservació de la biodiversitat i la restauració d'ecosistemes.
  • Plans mobilitat sostenible d'empresa d'acord amb la planificació de qualitat de l'aire de Catalunya.
  • Càlcul de la petjada ambiental de productes industrials finals comercialitzats a Catalunya
  • Elaboració o preparació de la renovació de Declaració Ambiental de producte (DAP-EPD) dels productes i materials per a la construcció comercialitzats a Catalunya.
Els proveïdors als que es poden contractar els serveis són:
 • Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l'àrea d'expertesa de Canvi Climàtic
 • Les entitats acreditades TECNIO

Beneficiarios de la ayuda

Petites o mitjanes empreses, amb establiment operatiu a Catalunya, amb com a mínim 2 anys de vida a la data de publicació de la convocatòria comptats a partir de la data d'inscripció de l'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d'alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d'empresaris individuals.

Descripción

La quantia de la subvenció per aquesta acció serà d'un màxim de 8.000,00 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Plazo de solicitud

1 de desembre de 2023 (o fins exhaurir el pressupost)

Más información

 • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/1613/2023, de 9 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial  (DOGC Núm. 8915 - 15.5.2023)
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/1498/2023, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a cupons a la competitivitat empresarial. (DOGC Núm. 8909 - 5.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.