Gencat - Departament de Salut

Inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres assistencials de la línia d'atenció d'aguts i de la línia d'atenció primària

Objeto del programa

Promoure la realització d'inversions destinades a la renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres assistencials de la línia d'atenció d'aguts i de la línia d'atenció primària integrats al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) o línies de serveis assistencials que hi pertanyin:

  • Línia 1. Equipament per a l'atenció a pacients crítics, monitoratge, ventilació, de suport al part i als nounats per a centres hospitalaris.
  • Línia 2. Equipament de diagnòstic per la imatge convencional i/o terapèutic per a centres hospitalaris.
  • Línia 3. Equipament específic de diagnòstic per la imatge, medicina nuclear i radioteràpia per a centres hospitalaris.
  • Línia 4. Equipament de suport al diagnòstic i/o terapèutic especialitzat per a centres d'atenció primària.

Beneficiarios de la ayuda

Entitats, públiques o privades, que gestionin centres assistencials de la línia d'atenció d'aguts o de la línia d'atenció primària integrats al SISCAT o les línies de serveis assistencials que hi pertanyin, sempre que la integració al SISCAT del centre on s'hagi de destinar l'equipament subvencionat ho sigui en termes ordinaris i d'estabilitat (no sota cap règim de transitorietat).

Plazo de solicitud

Un mes a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ SLT/2273/2023, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria pública per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres assistencials de la línia d'atenció d'aguts i de la línia d'atenció primària integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2023-2024 (DOGC Núm. 8945 - 27.6.2023
  • Bases: ORDRE SLT/109/2023, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres assistencials de la línia d'atenció d'aguts i de la línia d'atenció primària integrats al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, previstes per a la seva convocatòria durant l'exercici de 2023. (DOGC Núm. 8912 - 10.5.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.