ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a nuclis R+D Green

Objeto del programa

Subvencions a nuclis R+D Green, liderats per una empresa catalana i que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia i la contribució a la transformació verda mitjançant les línies següents:

 • Línia 1: subvencions a projectes R+D en economia circular en l'àmbit dels residus:
  • Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s de la beneficiaria.
  • Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Aquesta tipologia de projectes d'R+D tindran com a objectiu dissenyar una tecnologia a implantar a una altre entitat no participant en el projecte.
 • Línia 2: subvencions a projectes R+D en l'àmbit de canvi climàtic segons:
  • Projectes de R+D orientats a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic per a empreses de 250 treballadors o més.
  • Projectes de R+D orientats a la mitigació i/o adaptació al canvi climàtic per a empreses de menys de 250 treballadors.
El projectes poden ser:
 • Projectes individuals d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Projectes en cooperació entre empreses, amb un mínim de dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
 • Projectes en cooperació entre empreses i desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO, amb un mínim d'una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un desenvolupador de tecnologia amb acreditació vigent TECNIO. 

Beneficiarios de la ayuda

 • Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut comptats a partir de la data de constitució de l'empresa. 
 • Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO
En el projecte hi podran participar un o més socis internacionals que tinguin establiment operatiu, com a mínim, a un dels territoris definits com a prioritaris dins de l'estratègia d'ACCIÓ:
 • Països: Alemanya, Dinamarca, Països Baixos, Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica, Israel, Brasil, Índia, Singapur, Japó, Corea del Sud i Austràlia.
 • Alguns territoris de països com: províncies d'Alberta i Quebec (Canadà), Estats de Califòrnia, Nova York, Massachusetts (Estats Units) i les municipalitats amb categoria provincial de Pequín i Shanghai, i la regió administrativa especial de Hong Kong (Xina).

Plazo de solicitud

11 d'octubre de 2023.

Más información

 • Convocatòra: 
  • RESOLUCIÓ EMT/2526/2023, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions a projectes R+D en l'àmbit de canvi climàtic  (DOGC Núm. 8957 - 13.7.2023
  • RESOLUCIÓ EMT/2527/2023, de 7 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions a projectes R+D en economia circular en l'àmbit dels residus  (DOGC Núm. 8957 - 13.7.2023
 • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2447/2023, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a nuclis R+D Green (DOGC Núm. 8952 - 6.7.2023
  • CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/2447/2023, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a nuclis R+D Green (DOGC núm. 8952, de 6.7.2023).  (DOGC Núm. 8965 - 25.7.2023)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.