ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Iniciatives de reforç de la competitivitat

Objeto del programa

Subvencions a projectes de reforç competitiu empresarial de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers que inclou les línies següents:
  • Línia 1. Projectes de reforç competitiu empresarial.
Es consideren subvencionables els projectes de reforç competitiu empresarial que, alineats amb els reptes estratègics del clúster, tenen com a finalitat incrementar la competitivitat i/o el rendiment de les empreses i dels clústers. En aquestes bases, s'entenen com a projectes de reforç competitiu empresarial aquells que preveuen un conjunt d'accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.
Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d'estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d'oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors.
  • Línia 2. Projectes de reforç competitiu empresarial en zones nuclears.
Es consideraran subvencionables aquells projectes en els que un mínim del 30% del cost subvencionable acceptat sigui de participants amb establiment operatiu en els municipis establerts a l'annex 5 de les bases. Aquesta condició s'haurà de mantenir en el moment de la justificació de l'ajut.

Beneficiarios de la ayuda

Podrán ser beneficiaris:
  • Els clústers amb acreditació vigent dins el marc de l'acreditació de Clústers per al període 2024-2026 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMT/510/2024, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'acreditació de clústers per al període 2024-2026 en el marc del Programa Catalunya Clústers.
  • Empreses i agents d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya.
Per la línia 1 els projectes de reforç competitiu empresarial els pot realitzar un sol clúster, o bé, quan el projecte ho requereixi, podran ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els que hi poden participar d'altres clústers integrats al programa Catalunya Clústers, empreses i agents d'entorn.
Les empreses i agents d'entorn únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

Per la línia 2 els projectes de reforç competitiu empresarial en zones nuclears, han de ser projectes col·laboratius, entesos com aquells en els hi ha participar almenys un clúster juntament amb empreses, agents d'entorn i d'altres clústers. 
Les empreses i agents d'entorn únicament podran actuar com a participants de l'ajut però no com a sol·licitants.

S'entén com a agent d'entorn:
  • Les entitats amb acreditació vigent TECNIO en el moment de la sol·licitud.
  • Els centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica inscrits en el seu corresponent registre en virtut del Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen el centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal i es crea el registre d'aquests centres.
  • Les entitats privades sense afany de lucre amb capacitat de prestar serveis d'R+D i innovació

Descripción

La quantia de la subvenció atorgada serà del 75% de la despesa subvencionable acceptada,

Plazo de solicitud

26 de juliol de 2024.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/2233/2024, de 17 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2024 per a la concessió de subvencions per a projectes d'iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 9188 - 20.6.2024
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/2078/2024, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'iniciatives de reforç de la competitivitat (DOGC Núm. 9182 - 12.6.2024)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.