Cercle Tecnològic de Catalunya

Reconeixments Catalunya Impacta

Objeto del programa

Reconèixer iniciatives de referència que estiguin apostant per la tecnologia i donant una resposta innovadora tant als seus reptes de sector com a reptes socials rellevants.
Categories:

  • Millor iniciativa de transformació del sector primari: iniciatives transformadores a Catalunya que estiguin demostrant l’aplicació tecnològica de solucions intel·ligents, sostenibles i fomentant un sector primari més resilient i competitiu.
  • Millor iniciativa de transformació del sector industrial: iniciatives transformadores a Catalunya que estiguin demostrant l’aplicació tecnològica de solucions intel·ligents, sostenibles i que fomentin un sector industrial més resilient i competitiu.
  • Millor iniciativa de transformació del sector serveis: iniciatives transformadores a Catalunya que estiguin demostrant l’aplicació tecnològica de solucions intel·ligents, sostenibles i que fomentin un sector de béns  i serveis més resilient i competitiu.
No es poden presentar projectes que estiguin  en fase de disseny o desenvolupament

Beneficiarios de la ayuda

Les persones físiques o jurídiques titulars de la instal·lació́ o projecte tecnològic. 

Plazo de solicitud

8 d'octubre de 2023.

Más información

Catalunya Impacta (Bases)

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.