ACCIÓ, Agència per a la competitivitat de l’empresa

Subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional

Objeto del programa

Subvencionar les despeses necessàries per portar a terme activitats de promoció internacional (digital i/o  física) per tal d'incrementar el volum i la freqüència de les exportacions de les empreses beneficiàries i incentivar l'ús dels canals digitals en la internacionalització.

Beneficiarios de la ayuda

Empreses constituïdes com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima o societat cooperativa amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:

  • Facturació mínima de 250.000,00 euros en el darrer exercici tancat.
  • Disposar de la web de l'empresa en un idioma estranger.
  • Disposar d'un pla de promoció internacional (en endavant PPI) actual, elaborat a partir del 2021, que contingui la informació del model disponible al web d'ACCIÓ.

Descripción

  • La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada corresponent a la promoció digital i a la promoció física, i del 100% per a la despesa de realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació.
  • L'import màxim total serà de 15.000,00 euros.

Plazo de solicitud

13 de desembre de 2023.

Más información

  • Convocatòria: RESOLUCIÓ EMT/3352/2023, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional (DOGC Núm. 9016 - 9.10.2023)
  • Bases: RESOLUCIÓ EMT/3284/2023, de 24 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a projectes de realització d'activitats de promoció internacional (DOGC Núm. 9010 - 29.9.2023

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.