Gencat - Departament de Cultura - Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en l'àmbit dels videojocs

Objeto del programa

Promoure, durant un període biennal, la incorporació de la llengua catalana en videojocs, en continguts descarregables de videojocs DLC (downloadable content), en interfícies de consoles de videojocs i en plataformes de distribució de videojocs.

Beneficiarios de la ayuda

Les empreses privades, persones físiques o jurídiques, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.


Els sol·licitants han d'acreditar que disposen dels drets necessaris per dur a terme la versió en català objecte de la sol·licitud.

Descripción

La quantia de la subvenció no pot superar el 80% del cost del projecte

Plazo de solicitud

De l'11 d'abril al 26 d'abril de 2024..

Más información

  • Convocatòria:  Convocatòria: RESOLUCIÓ CLT/1114/2024, de 2 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en l'àmbit dels videojocs per al període 2024-2025 (DOGC Núm. 9139 - 10.4.2024)  
  • Bases: RESOLUCIÓ CLT/3371/2023, de 3 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en l'àmbit dels videojocs. (DOGC Núm. 9017 - 10.10.202

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.