Cambra de Comerç de Barcelona

Programa Pime Digital

Objeto del programa

Incorporació sistemàtica de les TIC a l’activitat habitual de les Pimes, integrant eines competitives claus en la seva estratègia i maximitzant les oportunitats que ofereixen aquestes per a millorar la productivitat i competitivitat. 

Beneficiarios de la ayuda

Pimes de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Barcelona, que estiguin donades d'alta al Cens de l'IAE.

Descripción

Pime Digital es materialitza a través de les següents accions de suport directe:  

  • Diagnòstic Assistit de TIC per a la realització d’una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa que permeti conèixer l’esquema i situació del nivell de competitivitat d’aquesta en el seu entorn econòmic i de mercat, així com identificar les seves necessitats tecnològiques. A través d’aquest diagnòstic es determinaran una sèrie de recomanacions per a la implantació de solucions que pertanyin a les tres línies d’actuació que contempla el Programa.   
    • Utilització de les TIC per a la millora de la competitivitat: eines de productivitat, ERP, CRM, etc.   
    • Comerç electrònic  
    • Màrqueting Digital: SEO, SEM, email marketing, analítica web, social media, reputació online, aplicacions mòbils, etc.  
  • Ajuts econòmics per al implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran al Pla Personalitzat d’Implantació. Aquest Pla recollirà les característiques dels projectes a implantar, els proveïdors seleccionats lliurement per l’empresa i el finançament compromès.   

Plazo de solicitud

29 de maig de 2024 (o fins a esgotar el pressupost)

Más información

© 2017 30Virtual. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Aviso legal.